Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Ventilatie ontwerp specificaties (VOS)

Het ventilatieverslag wordt opgesteld in functie van het wettelijk verplichte Kwaliteitskader Ventilatie waarbij het Vlaams Gewest inzet op een verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiƫle gebouwen.

Het Kwaliteitskader ventilatie wordt georganiseerd en gecontroleerd door BCCA vzw- in overleg met alle betrokken stakeholders. Meer info hierover kan u vinden op www.ikventileerverstandig.be 


Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2016 is het verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen.


Het ventilatieverslag bevat:


Het VVO heeft als doelstelling om alle betrokken partijen te laten stilstaan bij het ontwerp van het ventilatiesysteem en de integratie hiervan in het ganse bouwproject.

Het  geeft een inzicht in alle ventilatie-componenten op basis van plannen en tekeningen


Ventilatievoorontwerp (VVO)

Het VOS bevat de specifieke gegevens die werden gekozen voor het ventilatiesysteem in uw project. Deze dienen ook opgenomen te worden in het EPB-verslag.

Het VPV geeft een duidelijk overzicht van de beoogde en gerealiseerde prestaties. Het is een verslag van de meting van de debieten onder supervisie van het BBCA of SKH.

Indien wij uw installateur zijn, is het ook aan te raden ons aan te duiden als verslaggever mechanische debieten.

Ventilatieprestatieverslag (VPV)

VIENTO is gecertifieerd ventilatieverslaggever. Indien wij uw installatie doen, kan u ons aanstellen als verslaggever. Gelieve ons dan te contacteren voor een offerte via info@viento.be